Tubusové světlovody

Ceník světlovody

tubusové světlovody

Slunce v celém domě

Denní dávka přirozeného světla, kterou člověk potřebuje, je 30 minut na čerstvém vzduchu bez slunečních brýlí a žádné umělé osvětlení nezastoupí příznivý účinek slunečních paprsků na lidský organismus.

K zajištění přísunu přirozeného světla do místností, ve kterých neexistuje možnost namontovat střešní nebo fasádní okna, doporučujeme tubusové světlovody LightTunnel. Skrze tubusový světlovod do mísnosti proudí světlo, které ji přirozeně osvětluje. V jiných místnostech může být dalším zdrojem světla. Použitím tubusových světlovodů lze přispět k úspoře elektrické energie.

Množství světla plynoucího do místnosti tubusovým světlovodem závisí především na intenzitě slunečního svitu mimo budovu. Čím více světla padá na kopuli světlovodu, tím více světla se dostane dovnitř budovy. Níže uvedený graf zobrazuje celkové množství denního světla (lm) naměřeného u kopule světlovodu v závislosti na měsíci a oblačnosti

 

Sluneční svit

 

Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím množství přivedeného světla je umístění kopule světlovodu na střeše.

Při výběru vhodného místa pro montáž světlovodu je nutno brát zřetel na následující doporučení:

  • kopuli světlovodu je vhodné umístit na jižní, nejslunečnější část střechy, vyhnout se stinným místům,
  • světlovodný tubus vést co nejkratší a nejjednodušší cestou, čímž zajistíme větší množství světla,
  • namontovat tubus tak, aby byl napnutý na maximální délku (světlovod s ohebným světlovodným tubusem).

Při výběru množství a velikosti světlovodů pro danou místnost musíme zvážit:

  • velikost a tvar místnosti, především pak její výšku,
  • způsob rozmístění světlovodů,
  • barevnost a texturu stěn, stropu a podlahy,
  • předpokládané uspořádání nábytku a vybavení bytu (v závislosti na typu místnosti).

K dosažení dostatečné intenzity osvětlení s použitím standardních tubusových světlovodů můžeme k projektovým účelům počítat s následujícími plochami:

 

 

SLT 350

SLT 550

SRT 250

SRT 350

SRT 550

Plocha 7 m² 16 m² 8 m² 12 m² 27 m²

 

 

 

Schéma znázorňuje zjednodušené rozložení intenzity osvětlení pod diuzérem světlovodu v místnosti bez oken, ve které je světlovod umístěn v její centrální části.

 

 

 

 

.

Asymetrické rozmístění v místnostech bez oken může být použito pouze v odůvodněných případech kvůli lepšímu osvětlení určitého místa (např. pracoviště u počítače). V ostatních případech je tento způsob rozmístění světlovodů nevhodný nebo dokonce nepříznivý.

 

 

 

Základní schéma umístění světlovodu v místnosti s oknem v závislosti na potřebách uživatele (tzn. možnosti rozptylu a odrazu světla) a rozmístění nábytku.S ohledem na dva zdroje denního světla jsou rohové zóny místnosti dobře osvětleny a symetrické umístění světlovodu tady nehraje větší roli. Umístění světlovodu k protilehlé stěně okna může uprostřed místnosti způsobit snížení celkové intenzity světla.

 

http://www.fakro.cz/ke-stazeni/katalogy-a-ceniky/tubusove-svetlovody/

 
 
 
 
TOPlist